എഴുതാനും വായിക്കാനും


നിങ്ങളുടെ രചനകൾ മീഡിയവിഷൻലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ - ലൂടെ ഇനി  നാലാൾ അറിയട്ടെ ...
 

കഥ, കവിത, നോവൽ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, യാത്രാവിവരണം, പാചകം, കൃഷി, ആരോഗ്യം, നാട്ടറിവ്‌ കാര്‍ട്ടൂണ്‍, നര്‍മ്മം, പൊടിക്കൈകള്‍, ഹാസ്യം, പ്രവാസി, രാഷ്ട്രീയം, സ്പോര്‍ട്സ്,‌ മുതലായ ഏതു വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന രചനകളും അയയ്ക്കാം.  രചനകൾ താഴെ കാണുന്ന ഫോം വഴി അയച്ചു തരിക. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:   [email protected] , +919567153819 (WhatsApp only)

Click here